UA-83909904-1

Tandemrace, zaterdag 15 september


INSCHRIJVING vanaf 1 augustus tot en met 8 september

Eigen Tandem

KLIK HIER voor digitale inschrijving
KLIK HIER voor uitgebreide informatie

TOV huurtandem
KLIK HIER voor digitale inschrijving
KLIK HIER voor uitgebreide informatie


Deelname: Eigen tandem (gratis) of TOV-huurtandem (10 euro)
Keuring: ‘Specials’ dienen te voldoen aan de gestelde maximale maten en eisen. Info A. Vink.
 

Informatie over Zaterdag 15 september
- huurtandem startnummer halen tussen 16.15 en 17.00 uur (OVV-tent op het Kerkplein).
- Inleveren TOV-tandems: direct na afloop vóór 22.15 uur bij de OVV-tent i.v.m. terug vervoer.
 
- eigen tandem startnummer halen tussen 16.45 tot 19.40 uur (O.V.V.-tent op het Kerkplein)
 
Prestatierit over twee manches volgens het ‘wekkersysteem’ met premies op de bel. Racen is verboden! Aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
Tijdschema solex- en tandemrace:                       
20.10 uur: 1e manche Solexrace
20.30 uur: 1e manche Tandemrace
20.50 uur: 2e manche Solexrace
21.20 uur: 2e manche Tandemrace
 
Parcours: Herenstraat-Pr. Bernhardstraat-Julianalaan-Dinsdagse Wete­ring-Herenstraat.
Start en finish bij het O.V.V.-Podium.
 
Startschot en prijsuitreiking Solex- én Tandemraces door lid college van B&W.
 Na de manches premies afhalen bij het podium. Solexrijders aan de rechterkant van het podium op vertoon van het stratnummer.
 
Sponsor TOV-Voorhout stelt prijzen en premies

Meer informatie: Anouschka Vink - 0629628007


Reglement huurtandems
 • De TOV-Voorhout tandems mogen worden opgetuigd mist er geen beschadiging plaats vind.
 • Boren, schroeven, schilderen en Duck tape, plakken op of in de huurtandem is ten strengste verboden.
 • De huurtandems moeten in de oorspronkelijk geleverde staat terug ingeleverd worden en ontdaan zijn van alle eventueel aangebrachte appendages.
 • Schade en gebreken veroorzaakt door de gebruiker zijn altijd voor eigen rekening gebruiker.
 • Alle deelnemers rijden mee voor eigen risico, de Oranje Vereniging, de TOV-Voorhout en of de Gemeente Teylingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig letsel of andere schade.
 • Het is niet toegestaan een aanhanger of dergelijke te trekken of zaken op de tandem te monteren die uitsteken of enig ander gevaar kunnen opleveren.
 • Op de bagagedrager mogen geen personen vervoerd worden. Bagage of opbouw zwaarder dan 5 kilo is niet toegestaan.  Kinderen mogen niet mee rijden.
 • Er mogen aan het publiek “premiums” worden uitgereikt, mits de veiligheid niet in gevaar komt. De commissie houdt zich het recht voor hierbij in te grijpen indien nodig.
 • Inschrijven met eventueel een special is alleen toegestaan in overleg vooraf met het comité.
 • Men dient de rijrichting te blijven volgen. Onnodig stoppen of stremmingen veroorzaken is verboden.
 • Alle deelnemers dienen een vaste lijn te volgen. Slingeren is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
 • Deelnemers, waaronder de specials, die zich minder snel voortbewegen zijn verplicht uiterst rechts te blijven rijden en dit zeer zeker te doen in de bochten.
 • Racen is absoluut verboden, het is geen wedstrijd, bij toch racen volgt er direct uitsluiting.
 • Bij het niet inleveren van het inschrijfformulier of het niet afhalen van de startnummers mag men niet starten.
 • Bij inschrijving  gaat men akkoord met de voorwaarden en reglementen.

Share our website