Dodenherdenking

4 en 5 mei 

Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.


Met dit thema wil het Nationaal Comité aandacht vragen voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten en die nog steeds zichtbaar zijn. Dit jaar start de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september. 


Het gaat hierbij niet alleen om de directe impact op families die dierbaren hebben verloren tijdens de Holocaust of door het oorlogsgeweld in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië. De invloed van de Tweede Wereldoorlog strekt zich ook breder uit, bijvoorbeeld in de manier waarop we naar de wereld kijken. Een samenleving kan alleen goed functioneren in een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden gerespecteerd en geen sprake is van onderdrukking. Op 5 mei vieren we daarom dat we in een democratie leven, waar iedereen mag meedenken en meebeslissen. Dit vraagt om de verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Het besef van de collectieve impact van de oorlog blijft voortdurend veranderen. Dat was de afgelopen tachtig jaar zo, en zal in de toekomst ook zo zijn.  

Bron: website Nationaal Comité 4 en 5 mei

Zaterdag 4 mei  
Dodenherdenking 

Vlagprotocol: Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot 
 zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de  Nederlandse driekleur.

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Bartholomeuskerk Tijdens deze - niet kerkelijke - bijeenkomst is er zang, worden 
 gedichten voorgedragen door jongeren en verhalen verteld. Na de bijeenkomst worden de aanwezigen uitgenodigd om mee te lopen naar het mo-
nument, voor de herdenking op het Raadhuisplein. Ook als u de bijeenkomst niet heeft bijgewoond kunt u (onderweg) bij de tocht aansluiten. De bijeenkomst is thuis eventueel mee te luisteren via www.kerkomroep.nl.

19.45 uur Stille tocht naar het Herdenkingsmonument op het  Raadhuisplein in Voorhout. 

19.52 uur Samenkomst bij het Herdenkingsmonument.  M.m.v. Scouting Boerhaavegroep Voorhout en muziekvereniging St. Cecilia.

19.54 uur Vlagceremonie door Scouting Boerhaavegroep Voorhout.

19.56 uur Klokluiden en het Taptoesignaal. 

20.00 uur Twee minuten stilte. 

20.02 uur ‘Het Wilhelmus’ wordt gespeeld door  muziekvereniging St. Cecilia. 

20.05 uur Kranslegging door de gemeente Teylingen, Oranje Vereniging Voorhout, Veteranen Duin- en  Bollenstreek, Politie Hollands Midden, Historische Kring Voorhout en leerlingen van de basisscholen.

20.10 uur Gedicht voorgedragen door een basisschoolleerling.

20.12 uur Toespraak door een lid van het college van Burgemeester en Wethouders.

20.17 uur Defilé langs het monument. De Oranje Vereniging Voorhout stelt bloemen beschikbaar om bij het monument neer te leggen. Deze worden ter plekke uitgedeeld. In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat de belangstelling voor de 4 mei herdenking toeneemt en dat die toename zich ook bij de jeugd voordoet.

Wij zijn daar bijzonder verheugd over en nodigen u dan ook van harte uit om vanaf 19.00 uur de herdenkingsbijeenkomst in de kerk met uw (klein-)kinderen bij te wonen, dan wel aan te sluiten op het Raadhuisplein vanaf 19.45 uur. 

Deelname en/of bijwoning is altijd op eigen risico.


 

 


Share our website