UA-83909904-1

Belangrijk: Huisregels Kermis en Feestterrein


HUISREGELS KERMIS VOORHOUT
Bezoekers van onze kermis dienen zich rekenschap te geven van onderstaande huisregels:
 • Het betreden van het kermisterrein en deelnemen aan de activiteiten is op eigen risico
 • (Brom)Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het terrein, gebruik de Fietsenstalling!
 • Het is niet toegestaan om alcohol te gebruiken op het kermisterrein
 • Het is niet toegestaan drank in glas of blik op het kermisterrein in bezit te hebben
 • Het is verboden drugs in bezit te hebben of te gebruiken op het kermisterrein
 • Gevaarlijke voorwerpen in bezit hebben op het kermisterrein is verboden
 • Deponeer uw afval in de hiervoor aanwezige afvalbakken
 • Aanwijzingen van de beveiligingsambtenaren dienen direct opgevolgd te worden
 • Bij constatering van onrechtmatigheden wordt direct aangifte gedaan bij de politie
 • De organisatie en beveiligingsmedewerkers kunnen bezoekers de toegang weigeren
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s worden genomen en geven toestemming voor publicatie
 • In situaties waarin bovenstaande huisregels niet voorzien, beslist de organisatie
Wij wensen u een prettig bezoek aan onze kermis!HUISREGELS NAJAARSFEESTEN VOORHOUT
Bezoekers van onze najaarsfeesten dienen zich rekenschap te geven van onze huisregels:
 • Het betreden van het feestterrein en deelname aan activiteiten is op eigen risico
 • Alcohol wordt alleen verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder en alleen op vertoon van een geldig evenementen bandje
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren
 • Bezoekers die onder invloed van drank/drugs zijn kunnen worden geweigerd
 • Het is niet toegestaan drank in glas of blik op het feestterrein in bezit te hebben
 • Het in bezit hebben en het gebruik van drugs is uitdrukkelijk verboden
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald
 • Bezoekers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd
 • Deponeer uw afval en plastic glazen in de aanwezige afvalbakken
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s worden genomen en geven toestemming voor publicatie
 • Bij het deelnemen aan de Najaarsfeesten gaat men akkoord met deze huisregels
Wij wensen u heel gezellige Najaarsfeesten!
Share our website

Like Oranje Vereniging Voorhout

Quicklinks

Twitter

Facebook