Onderscheiden medewerkster Bep van Egmond

Moeder Bep onderscheiden door Bond van Oranje Verenigingen
 
Oranje Vereniging Voorhout heeft veel trouwe vrijwilligers in hun gelederen, maar Bep van Egmond, door bijna iedereen “Moeder Bep” genoemd, is een speciale vermelding waard. Meer dan haar halve leven zette zij zich in als vrijwilliger voor de Oranje Vereniging. Nu, op 87-jarige leeftijd kijkt zij samen met kinderen en kleinkinderen en OVV voorzitter Ton Wolvers terug op zo'n 47 jaar
hand- en spandiensten bij de Oranje Vereniging.
 
Ze schatert het uit als Ton Wolvers grapt: “jammer dat je er alweer zo snel mee wil stoppen, hoor.” Aan haar vrolijke gezicht is af te lezen dat ze goede herinneringen bewaart aan haar activiteiten voor de vereniging. “Ik vond het altijd erg leuk om voor de kinderen bezig te zijn,” vertelt ze, “ik heb wat bekertjes limonade geschonken hoor, dat moeten er honderddduizenden zijn. Hele generaties kregen limonade van mij, van de kinderen van vroeger zie ik nu kinderen en kleinkinderen langs komen.  De snoepzakken vulde ik altijd, om ze uit te delen aan de kinderen. Dat heb ik al die jaren gedaan.
 
Ik ben er in gerold om zo te zeggen door Leen Vink, de vader van Willem Vink. Die zat bij de grabbelbak en vroeg of ik even kon invallen omdat hij iets anders moest doen. Nou, ik ben niet meer weg gegaan want ik vond het veel te leuk. Ik zorgde voor koffie en smeerde broodjes; ik zorgde er altijd wel voor dat de mannen die het meeste werk moesten doen genoeg te eten hadden, dat was toch belangrijk? Mijn man Cees was ook altijd vrijwilliger bij de Oranje Vereniging. Hij verkocht loten, elk jaar wel vijfduizend, dat was zijn passie en dat was de winst voor de vereniging.” De dochters zeggen lachend dat ze hun ouders eigenlijk nooit zagen tijdens de kermis, alleen als ze met z'n allen spareribs gingen eten. “Maar we hebben er niks van over gehouden, we vonden het ook gewoon leuk. Het was voor moeder een deel van haar leven; toen ze twee jaar geleden haar heup had gebroken was het eerste wat ze zei: “ik zal toch wel mee kunnen helpen met de najaarsfeesten? En ze was er wel bij!”  Wolvers benadrukt: “eigenlijk is het onvoorstelbaar wat Bep allemaal deed; ze is echt een begrip voor de Oranje Vereniging. We konden altijd op haar rekenen en ze was er altijd: bij de najaarsfeesten, bij de avondvierdaagse, Koninginnedag, lampionnen uitdelen voor de optocht, koffie en limonade schenken en de bejaardentocht organiseren. “O ja,” lacht Bep,“daar genoten die oudjes altijd zo van! Daarvoor gingen we eerst langs de deuren om te collecteren. Dat is nu niet meer zo. Ik heb alles graag gedaan, met veel plezier. We konden het ook heel goed met elkaar vinden. En het gaat me ook echt aan m'n hart om nu te stoppen, maar de leeftijd en de gezondheid....”
 
Gememoreerd wordt hoe ze afgelopen jaar nog elke avond met haar rollator naar de avondvierdaagse kwam kijken  Wolvers verzekert haar: “wat er ook gebeurt, we komen je halen zodat je er bij kan zijn als je dat wil. Bep, we zijn trots en dankbaar als Oranje Vereniging en ook de KBOV, de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen wil jou onderscheiden. Je hebt al een gemeentelijke en een Koninklijke Onderscheiding, maar vandaag krijg je er nog één. Voor jou zijn de bloemen, oranjebitter, een oorkonde, een speldje en een penning met inscriptie: voor Bep van Egmond, voor de vele jaren hulp bij de Oranje Vereniging.” Bep lacht: “je verwent me!”  “Omdat je ons verwend hebt,” is het antwoord. 
 
(Tekst krantenartikel door Tineke Bos)