Onderscheiding André Floor

Op dinsdag 8 januari jl. ontving André Floor, tijdens de seniorenmiddag, de onderscheiding van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) voor zijn meer dan veertig jaren inzet voor de OVV. Zijn vrouw Els speldde hem de onderscheiding op en voorzitter Ton Wolvers overhandigde de penning en oorkonde. Nog steeds is André actief betrokken, zoals ook deze seniorenmiddag.