Zilveren Barensteel voor Edwin en Corine Handgraaf.

Ziveren Barensteel

Heel verrast waren Edwin en Corine Handgraaf toen zij tijdens de medewerkersavond 30 november jl. naar voren moesten komen om de Zilveren Barensteel namens de Gemeente in ontvangst te nemen. Wethouder Marlies Volten roemde het vele werk dat Edwin en Corine al 23 jaar voor de Vereniging doen. Hieronder vallen, naast de vele hand en spandiensten, de  gehele donateursadministratie, de organisatie van de Kermis en ook de inzet bij het Luchtkussenfestival.